Isen er ikke trygg!

Ingen av vannene i Bergen har trygg is, men alle de ansvarlige er ikke like flinke til å varsle.