Osterøy kan gje etter i BKK-saka

Osterøy kommune bør støtta fleirtalet blant eigarkommunane når det gjeld nedsalet i BKK, meiner gruppeførar i Arbeidarpartiet, Erling Raknes.