Vi vil ha et resultat !

Lite er mindre givende enn når storforbruk av gode krefter i et positivt engasjement kjører seg fast i gjentakelser og ender opp i noe negativ.