«Et folk på tygd»

Jeg ble svært glad da jeg leste Kjell Olav Pettersens innlegg i BT den 4. august ang. lederen i BT den 30. juli som tok for seg «et folk på trygd». Jeg må si jeg oppfattet dette innlegget på samme måte som Pettersen.