Overinvestering i eigedom

Bustadprisane har hittil halde stand mot børsraset og den aukande økonomiske utryggleiken. Men varsellampane blinkar, også for bustadmarknaden. Regjeringa burde for lengst ha tappa noko av lufta ut av denne ballongen, skriv journalist Asbjørn Kristoffersen.