Hvem, hva, hvorfor?

Må medgi en stor grad av frustrasjon etter å ha fulgt debatten omkring innføring av barnebillett på bussen på dager med stor luftforurensning.