Vi vil sortere plast

BIR ønsker at mest mulig av plastemballasjen skal samles inn og gjenvinnes. Lesere kunne lett få en annen oppfatning etter oppslag i Bergens Tidende.