Utfyllinger i Store Lungegårdsvannet

Kan planavdelingen i Bergen kommune gi tillatelse til ytterligere utfyllinger når Miljøverndepartementet har sagt nei?