«Brennpunkt» brann opp

Aviser, radio og tv har den siste tida hatt søkelys på Levende Ord, deira skuleverksemd og pastor Enevald Flåten. Fleire av media hentar inn kritiske kommentarar frå kristne i andre miljø.