Gulatinget - for folkestyre og nyskaping

I et debattinnlegg sist fredag tar Torbjørn Hansen opp viktige problemstillinger i forbindelse med samlingsprosessen på Vestlandet.