Red herring

Norske medier har den seinere tiden drevet anskuelsesundervisning i fenomenet red herring.