Vi trenger ikke bybane

Det vi trenger er kollektivtransport. All ære til Ruth Grung, som våger å banne i kjerka. Om en uke skal det avgjøres i Stortinget om en bybane er noe å satse på i Bergen. Jeg vil endelig håpe at den beslutning som tas der, er bedre fundert enn den et flertall av byens politikere har tatt.