Send ikke regningen til de eldre!

28.juni 2002 vedtok Bergen Bystyre å redusere budsjettet for 2002 med kr. 108.408.000. Hva er årsak til den økonomiske krisen? Hva blir virkningene og hva blir veien videre?