Alkohol og inntekter

Vi var spente da statsbudsjettet for 2003 ble lagt frem. Hva kom det til når det gjaldt avgiftene på alkohol. Vi fryktet det verste.