Når milliardene flagrer?

På lederplass og i oppslag i BT er det blitt skapt et inntrykk av at Bergen SVs program til kommunevalget koster så mye at det ikke er mulig å gjennomføre. BTs artikler har gitt et feilaktig inntrykk av SVs økonomiske politikk.