Grovt uaktsomt lovspråk

Svært mange vil ha fått med seg at det mot slutten av fjoråret ble reist tiltale mot en person for «grovt uaktsomt bedrageri».