Posten skal fram

«Hentes ved ditt lokale postkontor» står det på følgjesetelen. Men det lokale postkontoret er forlengst nedlagt.