Uspiselig av Sponheim

Det er på tide at Lars Sponheim manner seg opp og kjemper for trygg og miljøvennlig matproduksjon.