BIR ønsker ikke å brenne drikkekartonger

Kurt Oddekalv skriver i BT 21. juli at BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen er årsaken til den dårlige oppslutningen om sortering av returkartong i Bergensområdet.