Degradert motorvei

Dette er skammelig å se. På de årene nordre innfartsåre har eksistert, er standarden på veien senket med vilje.