Verdig kirkejubileum i Fana

Fanabygden er blitt enda en attraksjon rikere. Søndag klippet kong Harald over snoren og åpnet Kongebroen over Fanaelven. Det var samtidig åpning av Fana kulturpark.