Bilkøpartiet Høyre?

Høyre forlanger at bybanen skal være bedriftsøkonomisk lønnsom! Hvor innskrenket går det an å være? Hvis dette prinsippet skal nyttes isolert på alt i samfunnet.