Barnemangelen

Aldri har levestandandren vore høgare her til lands. Det er difor ikkje først og fremst pengemangel som gjer at det blir sett så få barn til verda. Ikkje desto mindre bør det vurderast om betre støtteordningar for familiar med fleire enn to barn kan bidra til å redusera barnemangelen.