Kommuneøkonomi og bybanebygging

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen og ordfører Kristian Helland skriver i Bergens Tidende 13. februar at «Bergen forventer rettferdighet».