Kjære mor og far!

Då eg var 10 år i 1948, kjende eg ikkje ordet skilsmisse. Det var heilt ukjend og utenkt i mitt sinn og min tanke.