Eiendomsretten - et glemt verktøy i kampen mot fattigdom?

Tenk deg følgende: Du er skomaker. Du jobber lange dager i skyggen av bølgeblikkskuret rett utenfor boligen din. En dag kommer en politimann på besøk og truer med stengning.