Gilde rett vest

I dei komande åra vil sauebøndene få svære gratisoppslag i avisene medan Gilde og Norsk Kjøtt vil gå konkurs fordi dei brukar opp pengane til annonsar for utskjemd kjøt.