Hva er problemet, Ruth Grung?

Vi nærmer oss et kommunevalg. Høyre mener politikken som har vært ført i Bergen, med store driftsunderskudd flere år på rad, nedlegging av aldershjem med 250 i sykehjemskø, 1800 barn i barnehagekø og en lite næringsvennlig kommune er blant de forhold Arbeiderpartiet må svare for.