Å være snill

Leste med interesse Einar Eriksens betraktninger rundt dette tema i søndagens BT, der han i konklusjonen etterlyser at vi er litt snillere med hverandre, og er flinkere å gi hverandre ros.