En taggers tankespinn

BTs oppsett 13. mai inneholdt skremmende utsagn fra en 19-årig tagger og hans mor.