Kjære norsk ungdom!

Publisert Publisert

TIL UNGDOMMEN: I tiden som kommer må vi ta ekstra godt vare på hverandre, skriver Hjermann til ungdommen.

  • Dere gir meg håp om fremtiden, skriver barneombud Reidar Hjermann i sitt brev til ungdommen.
  • Brev Til Ungdommen
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Angrepene 22. juli vil forandre Norge for alltid. De varrettet mot hele det demokratiske samfunnet, men spesielt mot ungdom og deresengasjement. Tusenvis av ungdommer over hele Norge har allerede vist at de ikkelar seg skremme til taushet, og at engasjementet ikke kan stoppes av vold ogterror. Jeg forstår at mange av dere er redde og fortvilet, men det viktigstedere kan gjøre nå er å ta vare på hverandre og vise omtanke. Ingen skal fåskremme dere fra å reise på leir, ungdomssamlinger eller idrettsarrangementer.

Jeg ber dere om å fortsette å organisere dere, være aktive og si deres meningom saker dere tror på eller vil endre i verden, Norge, eller lokalsamfunnet derdere bor. De som bestemmer i dette landet trenger å høre hva dere mener. Vi kanbruke tiden som kommer til å bygge et samfunn som er enda bedre, og det er deresom er unge som blir de aller viktigste når fremtiden skal formes. La osssammen skape en fremtid med samhold og fellesskap.

Les også

[No available link text]

Flere titalls uskyldige og engasjerte ungdommer mistet liveti tragedien på Utøya. Vi skal sørge over dem som er borte, og sorgprosessenkommer til å ta lang tid. Mange har mistet noen de er glade i, eller haropplevd at folk de visste hvem var helt plutselig og uforståelig har blittrevet bort. Vi er alle berørt av grusomhetene.

I tiden som kommer må vi taekstra godt vare på hverandre. Det er klart at vi skal le og glede oss sammenogså, men vi må ha øynene åpne for de som kanskje er stillere enn vanlig. Ogsåfor de som kanskje ikke har mistet noen av sine nærmeste, men som likevel erpreget av det som har skjedd. Det er lov til å være trist og ville være for segselv, men det er viktig at vi er til stede for hverandre. Vis omtanke forklassekamerater, idrettskompiser og søsken. Mange kan trenge en ekstra klem,eller bare at noen bryr seg.

Når vi mennesker opplever stor sorg og tragedier, binder detoss sammen med sterke bånd. I sorgen, sjokket og sinnet etter det som harskjedd, kan vi finne våre beste venner og bygge vennskap som varer livet ut.Midt oppe i dette som er så vanskelig, må vi ta vare på det som er godt. Vi harallerede sett hundretusener delta i rose— og fakkeltog til minne om ofrene. Jegtror at samholdet vil vare, og være grunnlaget vi bygger et enda mer åpent,demokratisk og inkluderende samfunn på.

Les også

[No available link text]

Det finnes mange måter å få utløp for engasjement på. Formange begynner det med å ta vare på de som er aller nærmest og å være et godtmedmenneske. Engasjement er å bry seg og være der for andre. Unge mennesker ersterke, tydelige og har stor rettferdighetssans.

Minnene om de som ble drept representerer verdier somengasjement, demokrati og solidaritet. Til nå har vi vært stolte av å kunne siat disse verdiene har preget det norske samfunnet. Dere som er unge i dag girmeg håp om at de verdiene vil prege Norge også når dere om noen år skal ledesamfunnet vårt.

Hilsen Reidar Hjermann, barneombud

Les også

[No available link text]

Send dinebrev til ungdommen. I alle vonde nyhender vi har rundt oss ønskjerkulturavdelinga i BT å lage rom for ei framtid.

Vi har invitert ulike skribentar til å skrive sitt brev tilungdommen, og inviterer nå deg til å gjere det same. Vi tek mot korte og lengretekstar til å publisere på nett.

Sendepost til til-ungdommen@bt.no

Publisert