Ap-politikk etter innfallsmetoden?

Byrådet i Bergen ønsker å overta de videregående skolene fra fylkeskommunen. Dette er noe nytt, for et par måneder siden argumenterte byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen imot en slik flytting.