Norge i krig - for hva?

Diskusjonen om krigen i Afghanistan er lovlig etter folkeretten er uhyre viktig. Det dreier seg om Norge kan være medskyldig i drap og krigsforbrytelser.