Takk til bygartnaren

Det er ikkje vanskeleg å vera einig med Unni Ellingsen som i BT 1. juni gjev takk og ros til bygartnaren som pyntar opp og held byen vår ved like. Eg har alltid meint at det som dette kostar er vel brukte pengar.