Fylket bed statendekka underskot

Hordaland fylke risikerer å måtta dekka eit underskot på 375 millionar kroner etter at staten har teke over sjukehusa.