BT og vegetarianere

Redaktøren tillater seg en kommentar om valget i Peru den 6.juni, riktignok noen få linjer og også plassert helt nederst på siden. Godt er det.