Høyres skoleløfter

I sine program ramser alle partiene opp gode tiltak for å gjøre skolen bedre, skriver Per Jarle Sætre, Sogndal.