Hordaland vegkontor lurer folk

Med hjemmel i forskriften om "grenseverdier for lokal luftforurensning og støy" har vegkontoret tilbudt lydtiltak på et 30-talls boliger. Vegkontoret mener seg ansvarlig for lydtiltak for 300-400 boliger i Hordaland, etter denne forskriften.