Bakvendtland

På nyhetene nylig fortalte biskop Rosemarie Köhn om hvor fattige våre kirker er.