Pårørende må kanskje hjelpe

Kommunens krav om budsjettkutt fører til at bestyreren ved Arna helseheim vurderer å be de pårørende om hjelp til å kunne fortsette driften.