Høgres friskule

I kriseramma Nittedal vil foreldra betala skulepengar for å hjelpa ein fattig kommune - endå om det er ulovleg. Regjeringa vil satsa på privatskulane. Ser vi slutten på einskapsskulen i Noreg? spør politisk redaktør Olav Kobbeltveit.