Oppsiktsvekkende høyredreining

Det er oppsiktsvekkende at regjeringen fjerner Stoltenberg-regjeringens forslag om fritak for egenandel på blå resept til eldre og uføre, uten å ta andre konkrete grep for å skjerme kronikere og andre som har store utgifter til medisiner.