Staff vil fjerne Beheim Karlsen-dommar

Høgsterettsadvokat Tor Erling Staff står fast på at sorenskrivar Steinar Velle i Indre Sogn er inhabil som dommar i den såkalla Beheim Karlsen-saka.