Heroinens hovedstad

Døden kjører vogntog over Bosporus-stredet. Tyrkia er en av heroinens viktigste transittland. Og i Istanbul måler ikke politiet narkobeslag i kilo, men i tonn.