Heroinbyen 2001

BT har brukt mykje spalteplass på å skriva om all elende stoffmisbruket fører med seg. Me får eit skremmande bilete av kva misbrukarane i Bergen opplever. Avisa minner om at 32 personar døydde av overdose i 2000. Alle er sikkert samde i at slik vil me ikkje ha det.