Ekserserhuset til Espeland?

Når det ikke lar seg gjøre å plassere Ekserserhuset på Koengen, vil jeg foreslå at det blir bygget opp igjen i fangeleiren på Espeland.