Domprosten refser byrådet

Domprost i Bergen, Ørnulf Axel Elseth, gikk i dag til det uvanlige skrittet å sende ut en pressemelding der han gikk sterkt ut mot byrådets budsjettforslag.