Organdonasjon - et moralsk press?

Jevnlig kommer helsepersonell med medieinnspill om organdonasjon. Siste var i BT for en ukes tid siden.