Appellkomiteen og Atle Hamre

Som kjent fant appellkomiteen i Det Norske Travselskap ikke grunnlag for sanksjoner mot Atle Hamre så lenge Sandefjord byretts dom ikke er rettskraftig.