Stipend til Kari Traa

Viser til to oppslag i BT vedr. utdeling av stipend til Kari Traa.